20
March
2018

Point of sale /

Místo prodeje

Business Term of the Day

Definition

In the simplest-possible terms, a point of sale can be described as the location at which a transaction is made.

Example sentence

GoldFund acquired a controlling interest in ProfiScan, a company which specializes in providing point-of-sale technologies and solutions.

Comment

This term is meaningful primarily in retail, where a “point of sale” (commonly referred to simply as “POS”) entails both the physical space organized for optimal presentation of goods or services and throughput of customers as well as the equipment necessary to finalize the transactions (such as cash registers, barcode scanners, card payment terminals). A point of sale can also be virtual, as in the case of online shopping and teleshopping. Points of sale are important, too, from a marketing perspective, because these are the places where customers make their final decisions to buy (or not buy), and so smart retailers manage their points of sale in such manner as to encourage further sales (either at the same time as an original sale is made or at some future date).

Definice

V nejjednodušším pojetí lze místo prodeje popsat jako místo, na kterém je provedena transakce.

Příklad použití ve větě

GoldFund získal kontrolní podíl ve společnosti ProfiScan, společnosti zaměřené na poskytování technologií a řešení pro místa prodeje.

Poznámka

Tento termín má význam především v oblasti maloobchodu, kde „místo prodeje“ (i v češtině často označované jen jako „POS“) zahrnuje jak fyzický prostor organizovaný pro optimální prezentaci zboží nebo služeb a průchod zákazníků, stejně jako nezbytné vybavení pro dokončení transakce (například pokladna, skener čárových kódů, terminál pro platbu kartou). Místo prodeje může ale také být virtuální, jako například v případě onlinových nákupů nebo teleshoppingu. Místa prodeje jsou také důležitá z marketingové perspektivy, protože jde o místa, kde se zákazníci finálně rozhodují koupit (nebo nekoupit) zboží nebo služby, takže chytří obchodníci spravují svá místa prodeje tak, aby povzbudili další prodeje (buď zároveň s původním prodejem, nebo někdy v budoucnu).

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us