15
November
2021

Polyculture /

Polykultura

Business Term of the Day

Definition

Polyculture refers to a farming practice of planting two or more different crops on a single field.

Example sentence

It is scientifically proven that polycultures produce significantly lower carbon dioxide emissions, and that means transition to polyculture farming could help us in our fight against global warming.

Comment

In natural environments, monoculture (i.e., just one plant growing on a large piece of land) is almost never to be seen. Polyculture farming therefore can be considered as a way of imitating natural diversity by growing together crops supporting one another. This can result in greater resilience to pests and diseases as well as better weed control. Other benefits include greater resistance to soil erosion and lower contamination of groundwater and surface waters by fertilizer and chemical residues. For these reasons, polyculture farming also can be more sustainable. On the other hand, monocultures still prevail in commercial farming because they are easier to care for through mechanization and application of chemicals while bringing higher yields.

Definice

Polykultura označuje zemědělskou praxi, kdy se na jednom poli pěstuje dvě nebo více různých plodin.

Příklad použití ve větě

Je vědecky prokázáno, že polykultury produkují výrazně méně emisí oxidu uhličitého, což znamená, že přechod na polokulturní hospodaření by nám mohl pomoci v boji proti globálnímu oteplování.

Poznámka

V přírodním prostředí se s monokulturou (tj. pouze jednou rostlinou rostoucí na velkém prostoru) v podstatě nesetkáme. Polykulturní zemědělství lze proto považovat za způsob, jak napodobit přírodní rozmanitost tím, že se společně pěstují plodiny, které se navzájem podporují, což může vést k větší odolnosti vůči škůdcům, chorobám i lepšímu potlačování plevelů. Mezi další výhody patří větší odolnost půdy vůči erozi a nižší kontaminace povrchových i podzemních vod zbytky z chemie a hnojiv. Proto může být polykulturní hospodaření také udržitelnější. Na druhé straně v komerčním zemědělství stále převažují monokultury, protože je snazší o ně pečovat pomocí mechanizace a aplikace chemických látek a zároveň přinášejí vyšší výnosy.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us