17
March
2021

Pop-up /

Pop-up

Business Term of the Day

Definition

A pop-up is a business that is opened temporarily.

Example sentence

Given the large number of Ghanaians living in the city but sparse options for Ghanaian food, Chef Drake decided to start a series of pop-ups to expose people to the cuisine and accustom them to traditional eating styles.

Comment

Pop-ups have such functions as selling merchandise (pop-up shops, stores, or retail) and serving food (pop-up restaurants). They are generally opened in temporary spaces, such as vacant retail space, other businesses after they have closed for the day, and people’s homes (especially in the case of pop-up restaurants). Pop-ups often rely on nontraditional marketing, such as using social media and word-of-mouth advertising, to notify customers of the pop-ups’ existence as their ephemeral nature means that traditional advertising might take too long to pay dividends. The short-term nature of the business means that overhead and other operating expenses are often low as are initial capital requirements. Pop-ups can be used for such purposes as increasing brand awareness, testing new products, and demonstrating capabilities to investors.

Definice

Pop-up je podnik, který je otevřený dočasně.

Příklad použití ve větě

Kvůli velkému počtu Ghaňanů žijících ve městě ale skrovným možnostem ghanského jídla se šéfkuchař Drake rozhodl zahájit sérii pop-upů, aby lidem představil tuto kuchyni a aby přivykli tradičním stylům jídla.

Poznámka

Funkce pop-upů zahrnují například prodej zboží (pop-up obchody) nebo podávání jídla (pop-up restaurace). Obecně se otvírají v dočasných prostorách, například prázdných prodejnách, v jiných podnicích po zavírací době a v domácnostech (obzvlášť v případě pop-up restaurací). Aby pop-upy upozornily zákazníky na svou existenci, často spoléhají na netradiční marketing, například použití sociálních médií a ústní reklamy, protože jejich prchavá povaha znamená, že tradiční reklamě by mohlo trvat příliš dlouho, než by přinesla plody. Krátkodobá povaha těchto podniků znamená, že jejich režijní náklady a další provozní náklady jsou často nízké, stejně jako požadavky na počáteční kapitál. Pop-upy je možné používat pro různé účely, například zvyšování povědomí o značce, testování nových produktů a předvádění schopností investorům.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us