6
October
2021

Population aging /

Stárnutí populace

Business Term of the Day

Definition

Population aging is a demographic trend consisting in an increasing proportion of older people in the population.

Example sentence

The European Commission has recently presented a document dealing with challenges and opportunities brought about by population aging in Europe.

Comment

There are two main reasons why populations of most developed economies are aging. The first is lower fertility and the second is rising life expectancy. These phenomena have indisputable impacts on the economy and society of a given country, be it a higher proportion of people needing long-term care or the fact that people actually work much longer than did previous generations. Many countries will need to redefine their health care and pension systems to deal with increasing proportions of older people and relatively smaller workforces, as well as education systems that need to be refocused on life-long learning.

Definice

Stárnutí populace je demografický trend spočívající ve zvyšování podílu starých lidí v populaci.

Příklad použití ve větě

Evropská komise nedávno představila dokument zabývající se výzvami a příležitostmi, které přináší stárnutí populace v Evropě.

Poznámka

Existují dva hlavní důvody, proč populace většiny vyspělých ekonomik stárne. Prvním z nich je nižší porodnost a druhým je rostoucí střední délka života. Tyto jevy mají nesporné dopady na ekonomiku a společnost dané země, ať už jde o vyšší podíl lidí, kteří potřebují dlouhodobou péči, nebo o to, že lidé vlastně pracují mnohem déle než předchozí generace. Mnoho zemí bude muset nově definovat své systémy zdravotní péče a důchodové systémy, aby se vypořádaly s rostoucím podílem starších lidí a relativně menším počtem pracovních sil, ale také vzdělávací systémy, které musí nově zaměřit na celoživotní vzdělávání.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us