18
January
2022

Poverty line /

Hranice chudoby

Business Term of the Day

Definition

The poverty line is the level of income below which a person or household is considered to be in poverty.

Example sentence

Protesters claimed that BigMall’s planned wage cuts for cashiers would lead to many families’ incomes falling below the poverty line.

Comment

Also called the poverty threshold or poverty limit, its value differs by country. It is usually higher in more developed countries and lower in developing countries, reflecting the respective cost of living. Housing costs (rent, mortgage payments) are usually a large component of living expenses, and therefore they substantially influence the local poverty line. As of October 2015, the global poverty line as defined by the World Bank is USD 1.9 per day. People living on less than this and lacking access to basic services are considered to live in extreme poverty.

Definice

Hranice chudoby je úroveň příjmů, pod kterou je osoba nebo domácnost považovaná za chudou.

Příklad použití ve větě

Protestující tvrdili, že plánované snížení mezd pokladních v supermarketu BigMall povede k tomu, že se příjmy řady rodin propadnou pod hranici chudoby.

Poznámka

Také se nazývá práh chudoby nebo linie chudoby. Její hodnota se liší podle země. Obvykle je vyšší ve více rozvinutých zemích a nižší v rozvojových zemích, což odráží příslušnou úroveň životních nákladů. Výdaje na bydlení (nájem, splátky hypotéky) obvykle tvoří velkou složku životních nákladů, takže jejich ceny podstatně ovlivňují místní hranici chudoby. Od října 2015 je mezinárodní hranice chudoby definovaná Světovou bankou 1,9 dolaru za den. Lidé žijící za méně peněz a postrádající přístup k základním službám žijí v extrémní chudobě.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us