6
November
2019

Pre-mortem /

Pre-mortem

Business Term of the Day

Definition

Pre-mortem is a technique used in project planning to identify and resolve in advance any potential causes for failure.

Example sentence

Even though our pre-mortem had anticipated a power outage as one of the potential risks, we were not prepared for a two-day citywide blackout.

Comment

The term pre-mortem is derived from post-mortem, which is an analysis of a project after its conclusion (and more literally, of course, an autopsy to learn the cause of a death). Pre-mortem takes a similar approach but applies it before the project is concluded or before it even starts. This technique allows the participants to adjust their perspectives and come up with realistic scenarios for failure and plans for dealing with them. When the potential causes of these failures are addressed, the risk of failure is reduced for the entire project.

Definice

Pre-mortem je technika používaná v projektovém plánování k identifikaci a řešení jakýchkoliv potenciálních příčin neúspěchu předem.

Příklad použití ve větě

Ačkoli naše pre-mortem počítalo s výpadkem proudu jako s jedním z potenciálních rizik, nebyli jsme připraveni na dvoudenní výpadek proudu v celém městě.

Poznámka

Termín pre-mortem je odvozen od post-mortem, což je analýza projektu po jeho skončení (doslovně vzato jde o pitvu za účelem zjištění příčiny smrti). Pre-mortem používá podobný postup, který je však uplatněn před skončením projektu nebo i před jeho samotným začátkem. Tato technika umožňuje zúčastněným přizpůsobit svá stanoviska, přijít s realistickými scénáři selhání projektu a plány, jak se s nimi vypořádat. Když se pak s potenciálními příčinami selhání vypořádají, riziko selhání celého projektu se sníží.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us