24
August
2020

Precision agriculture /

Přesné zemědělství

Business Term of the Day

Definition

Precision agriculture is a way of farming that uses big data and sophisticated technologies to precisely manage each small but distinct part of a given field and its growing crop in an individual and optimal manner.

Example sentence

By switching to precision agriculture technologies, we saved 30% on the cost of seeds last season, nearly 40% on agricultural chemicals, reduced our water use for irrigation by 15%, and boosted our harvest by 10%.

Comment

Precision agriculture has resulted from the overall trend toward applying data and technologies to nearly all areas of human activity as traditional solutions and approaches gradually give way to those that are individualized and tailor-made. In agriculture specifically, drones and satellites are used to monitor fields and various sensors are used to track moisture, temperature, weed and pest populations, and other variables in fields, orchards, vineyards, and the like. All these data are analyzed by computer programs so that optimal care can be applied to each individual part of a field and its growing crop. In this way, farmers may manage their operations more efficiently, while saving on water, fertilizers, seeds, and other inputs and harvesting larger crops. Precision agriculture technologies also have the potential to make farming more environmentally friendly.

Definice

Přesné zemědělství je způsob hospodaření, který využívá big data a sofistikované technologie k přesnému hospodaření na každé malé, avšak odlišné části dané půdy a pěstuje plodiny individuálním a optimálním způsobem.

Příklad použití ve větě

Přechod na technologie přesného zemědělství nám v loňské sezoně ušetřil 30 % nákladů na semena, téměř 40 % nákladů na zemědělskou chemii, o 15 % snížil odběr vody na zavlažování a o 10 % nám navýšil sklizeň.

Poznámka

Přesné zemědělství je výsledkem obecného trendu používat data a technologie téměř ve všech oblastech lidských činností s tím, jak tradiční řešení a přístupy postupně uvolňují cestu přístupům, které jsou individuální a šité na míru. Konkrétně v zemědělství jsou využívány drony a satelity k monitorování polí, různé senzory sledují pak vlhkost, teplotu, plevely, populace škůdců, a jiné proměnné na polích, v sadech, vinicích apod. Všechna tato data jsou následně analyzována počítačovými programy tak, aby každé jednotlivé části pole a plodinám na ní rostoucím mohla být věnována optimální péče. Tímto způsobem mohou zemědělci hospodařit efektivněji, šetřit vodu, hnojiva, semena a jiné zdroje a také sklidit více úrody. Technologie přesného zemědělství mohou být využity také k tomu, aby zemědělství bylo šetrnější k životnímu prostředí.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us