27
August
2020

Precision medicine /

Precizní medicína

Business Term of the Day

Definition

Precision medicine is an approach to health care whereby therapy is tailored to each patient’s specific needs depending on individual responses and genetic conditions.

Example sentence

Precision medicine is a particularly promising approach in treating diseases like cancer and managing neurodegenerative disorders, in which cases it can be applied also preventively.

Comment

In health care, as in nearly all areas of human activity, progress reflects the capability today to collect, manage, and analyze large amounts of data and to utilize that information in creating individualized and tailor-made solutions while applying sophisticated technologies. Increasingly important and useful is to utilize an individual patient’s genetic data, measured response to pharmaceuticals, socioeconomic background, and other information in making decisions about specific treatments. By pooling data collected from many patients, big data is created that can be analyzed by various algorithms to predict the best course of action for treating disease in a specific patient or managing his or her chronic condition. The field of pharmacogenomics aims to create individualized drug therapies according to patients’ specific genetic codes. Also growing in importance are mobile applications or other wearable devices that can be used to monitor a patient’s condition and collect useful data.

Definice

Precizní nebo přesná medicína je přístup ke zdravotní péči, ve které je terapie šitá na míru konkrétním potřebám jednotlivých pacientů v závislosti na jejich individuálních reakcích i genetických dispozicích.

Příklad použití ve větě

Přesná medicína je slibným přístupem zejména k léčbě nemocí jako je rakovina nebo ke zvládání neurodegenerativních poruch, kde může být nasazována také preventivně.

Poznámka

Ve zdravotní péči, stejně jako téměř ve všech oblastech lidských činností, se pokrok odráží v dnešní schopnosti lidí sbírat, spravovat a analyzovat velká množství dat a za pomocí aplikace sofistikovaných technologií je využívat k vytvoření individualizovaných a na míru šitých řešení. Při rozhodování o určitém druhu léčby je stále důležitější a užitečnější využití genetických informací jednotlivých pacientů, informací o jejich socio-ekonomickém zázemí, měření jejich reakcí na podávání farmak a jiných informací. Shromážděním dat  sesbíraných od mnoha pacientů jsou vytvořena tzv. big data, která mohou být analyzována různými algoritmy tak, aby bylo množné odhadnout nejlepší postup léčby nemoci konkrétního pacienta nebo přístup ke zvládnutí jeho chronického stavů. Odvětví farmakogenomiky má za cíl vytvářet individualizované terapie léčivy podle specifické genetické informace pacienta. Stéle důležitější jdou také mobilní aplikace a jiná zařízení nositelná na těle, která mohou pomoci monitorovat stav pacienta a sbírat užitečná data.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us