24
March
2022

Preferred share /

Prioritní akcie

Business Term of the Day

Definition

Preferred shares are shares bearing certain special rights.

Example sentence

UpStart has a class of preferred shares to reward investors who helped provide its initial capital.

Comment

Investors holding preferred shares enjoy various special rights according to the specific company and class of shares. These advantages may include priority payment of dividends or priority settlement in case of the company’s liquidation. As opposed to common shares, priority shares typically do not carry voting rights, although some companies may also issue supervoting priority shares which carry greater voting power than do common shares.

Definice

Prioritní akcie jsou akcie nesoucí určitá speciální práva.

Příklad použití ve větě

Společnost UpStart má třídu prioritních akcií, kterou odměňuje investory, kteří pomohli poskytnout počáteční kapitál.

Poznámka

Investoři, kteří drží prioritní akcie, požívají různých zvláštních práv podle konkrétní společnosti a třídy akcií. Tyto výhody mohou zahrnovat prioritní výplatu dividend a prioritu při vyrovnávání v případě likvidace společnosti. Prioritní akcie, oproti kmenovým akciím, typicky nenesou hlasovací práva, ačkoli některé společnosti mohou vydávat také tzv. superhlasovací prioritní akcie, které nesou vyšší hlasovací právo než kmenové akcie.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us