5
February
2021

Prescription drug /

Lék na předpis

Business Term of the Day

Definition

Prescription drugs are medicines available to people only with an approval from a doctor or other medical authority.

Example sentence

Various medicines used in the treatment of diabetes are among the most common prescription drugs.

Comment

Prescription drugs or medicines are those which may be legally sold or given only to a patient with a valid prescription from a doctor. The reason why some drugs require prescriptions is that these drugs are usually strong and may be potentially harmful, have significant side effects, or be addictive. Therefore, they must be used only under the supervision of a licensed health care worker. There exist also so-called over-the-counter drugs, which may be bought without any special permission. Some prescription drugs become such “OTC” drugs over time. Typically, each country has some authority (such as FDA in the U.S. or SUKL in the Czech Republic) that decides which drugs will be classified as available by prescription only.

Definice

Léky na předpis jsou léky, které jsou lidem dostupné jen se souhlasem lékaře nebo jiného zdravotního odborníka.

Příklad použití ve větě

Různé léky používané při léčbě diabetu patří mezi nejčastěji předepisované léky na předpis.

Poznámka

Léky na předpis jsou ty, které mohou být legálně podány nebo prodány pouze pacientům s platným lékařským předpisem. Důvodem, proč jsou některé léky vyžadují předpis, je to, že jde obvykle o silné léky, které mohou být potenciálně škodlivé, mohou mít závažné vedlejší účinky, nebo mohou být návykové. Proto musí být užívány jen pod dohledem licencovaného zdravotního pracovníka. Existují také volně prodejné léky, které lze zakoupit bez speciálního povolení. Některé léky na předpis se časem stanou volně prodejnými. Každá země má obvykle nějaký úřad (jako např. FDA ve Spojených státech nebo SÚKL v ČR), který rozhoduje o tom, které léky budou k dispozici pouze na předpis.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us