27
January
2021

Price elasticity of demand /

Cenová elasticita poptávky

Business Term of the Day

Definition

Price elasticity of demands tells us how much demand for a good or service changes in response to a change in the price of that item.

Example sentence

Despite higher electricity prices, I realized that I am not able to reduce my consumption anymore, so now I guess my price elasticity of my demand for electricity is lower than 1 and my demand is inelastic.

Comment

Price elasticity of demand is calculated as the percentage change in quantity demanded divided by the percentage change in price. Demand is termed elastic when change in a product’s price results in a larger change in demand for that product. This usually happens when a product has a good substitute. If I would have no problem eating tomatoes instead of peppers, for example, I would start switching to peppers as soon as the price of tomatoes begins to rise. When the purchased quantity of some good remains almost the same in response to a price change, then the demand is said to be inelastic. For example, when I have no other option but to drive to work, I will still buy the same amount of gasoline even if the price rises.   

Definice

Cenová elasticita poptávky nám říká, jak se změní poptávka po zboží nebo službách v reakci na změnu jejich ceny.

Příklad použití ve větě

I když je teď cena elektřiny vyšší, zjistil jsem, že svou spotřebu už nemohu nijak omezit, takže mám za to, že cenová elasticita mojí poptávky po elektřině je menší než 1 a moje poptávka tedy neelastická.

Poznámka

Cenová elasticita poptávky se spočítá jako procentuální změna poptávaného množství děleno procentní změnou ceny. Poptávka je označována jako elastická pokud změna ceny produktu vyústí v ještě větší změnu v poptávce po takovém produktu. To se obvykle stává, když má produkt dobré substituty. Kdybych byla například ochotná jíst místo rajčat papriky, začala bych měnit rajčata za papriky hned, jak by cena rajčat začala růst. Když kupované množství nějakého zboží zůstává více méně stejné, i když se cena mění, říkáme takové poptávce neelastická. Pokud nemám například jinou možnost než jezdit do práce autem, budu pořád kupovat stejné množství benzínu, i když jeho cena poroste.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us