30
November
2017

Price maker /

Cenotvůrce

Business Term of the Day

Definition

A price maker is a company which is in a sufficiently strong position that it can set the price of its products or services.

Example sentence

After several competing companies were consolidated, PPC Group lost its market position as price maker. This caused its share price to plummet.

Comment

Companies typically attain such dominant position through monopoly or oligopoly. Being a price maker is obviously advantageous because the company need not just accept whatever price the market dictates and hope that it will cover the company’s cost of producing and supplying its goods and/or services. In contrast, a price taker is a company in a position which does not allow it to influence price and must hope the forces of supply and demand in the market will give it a price allowing it to cover its production costs plus a profit.

Definice

Cenotvůrce je společnost, která je v dostatečně silné pozici, aby mohla stanovovat ceny svých výrobků nebo služeb.

Příklad použití ve větě

Poté, co se několik konkurenčních společností konsolidovalo, skupina PPC Group ztratila tržní pozici cenotvůrce. To způsobilo propad cen jejích akcií.

Poznámka

Společnosti typicky dosáhnout takové dominantní pozice pomocí monopolu nebo oligopolu. Role cenotvůrce je samozřejmě výhodná, protože společnost nemusí pouze přijímat jakoukoli cenu, kterou diktuje trh a doufat, že pokryje náklady společnosti na výrobu a dodávání svého zboží a/nebo služeb. Naopak cenový příjemce je společnost v pozici, která jí nedovoluje ovlivňovat cenu a musí doufat, že síly nabídky a poptávky na trhu jí poskytnout cenu, která jí dovolí pokrýt výrobní náklady plus realizovat zisk.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us