26
February
2018

Price war /

Cenová válka

Business Term of the Day

Definition

A price war is a situation wherein competitors try to push one another from the market by repeatedly reducing prices.

Example sentence

Many holiday-goers took advantage of the price war between BlueLines and Hyper Bus to get cheap tickets for destinations all across Europe.

Comment

A price war can occur if customers can choose between similar products from different sellers on the same market. A seller can initially reduce its price for various reasons, perhaps to promote brand awareness when entering an established market, because improvements in production are leading to more favorable economies of scale, or to cut its losses in case of a bankruptcy. That by itself is not always enough to start a price war. For that to occur, the other competitors must respond to this initial price decrease to defend or further boost their own market positions. A price war can be seen as a specific example of the prisoner’s dilemma: Each seller would prefer if it could sell at a higher margin, but, if it does not cut its price, consumers may simply choose to buy from its competitors. Although price wars are usually welcomed by customers, because the price of the given good or service initially drops as a result, if the winner successfully pushes out the competition it may then be free to exploit its dominant position and raise prices much higher than previously and/or offer lower quality.

Definice

Cenová válka je situace, ve které se konkurenti snaží vytlačit navzájem z trhu opakovaným snižováním cen.

Příklad použití ve větě

Mnoho dovolenkářů využilo cenové války mezi BlueLines a Hyper Bus a koupili si levné autobusové jízdenky do destinací po celé Evropě.

Poznámka

K cenové válce může dojít, když si zákazníci mohou vybrat mezi podobnými výrobky různých prodejců na stejném trhu. Prodejce se může nejprve rozhodnout snížit vlastní cenu z různých důvodů, třeba aby rozšířil povědomí o značce při vstupu na zavedený trh, protože vylepšení ve výrobě vedou k výhodnějším úsporám z rozsahu, nebo aby snížil své ztráty v případě bankrotu. To samo o sobě není vždy dostatečné pro začátek cenové války. Aby k ní došlo, musí konkurenti na toto úvodní zlevnění odpovědět, aby si ubránili nebo dále posílili svou vlastní tržní pozici. Cenovou válku lze vnímat jako konkrétní příklad vězňova dilematu; každý z prodejců by rád dál prodával za vysokou marži¸ ale když svou cenu nesníží, spotřebitelé se mohou prostě rozhodnout nakupovat od konkurence. Zákazníci obvykle cenové války vítají, neboť cena daného zboží nebo služby nejprve poklesne, avšak když vítěz úspěšně vytlačí konkurenci, může mít potom prostor ke zneužití svého dominantního postavení a zvýšit ceny více než dříve a/nebo nabízet nižší kvalitu.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us