10
December
2021

Private equity fund /

Fond soukromého kapitálu

Business Term of the Day

Definition

A private equity fund pools money from wealthy individuals and institutional investors in order to invest directly into interesting businesses.

Example sentence

I put the money I inherited into a private equity fund investing into mid-size industrial enterprises focusing on clean energy technologies.

Comment

A private equity fund is a type of closed-end fund involving usually general partners and investors, the latter being termed limited partners. Managers of these funds are typically searching for attractive investment opportunities among small and mid-size businesses with interesting products and high growth potential promising high returns. In return for finding the investment targets and running the businesses, the managers receive management and performance fees. Private equity funds are usually not accessible to an average individual because the minimum required investment is quite high. Also, because of the risks involved, government regulations in many countries permit the management of such funds to offer their investment products only to sophisticated investors, known as “qualified” or accredited investors. Because such a fund is private, its shares are not listed on a stock exchange.

Definice

Fond soukromého kapitálu nebo soukromý investiční fond, případně fond typu private equity je fond, který sdružuje peníze bohatých fyzických osob a institucionálních investorů za účelem přímých investic do zajímavých podniků.

Příklad použití ve větě

Peníze, které jsem zdědil, jsem vložil do fondu soukromého kapitálu investujícího do středně velkých průmyslových podniků zaměřených na technologie pro čisté energie.

Poznámka

Fond soukromého kapitálu je fond uzavřeného typu, na kterém se obvykle účastní jednak tzv. general partners a jednak investoři, tzv. limited partners. Manažeři těchto fondů obvykle hledají zajímavé investiční příležitosti mezi malými a středně velkými podniky se zajímavými produkty a vysokým růstovým potenciálem slibujícím vysoké výnosy. Za nacházení investičních cílů a vedení fondu dostávají manažeři poplatky za správu a výkonnost. Fondy soukromého kapitálu nejsou obvykle dostupné běžnému jednotlivci, protože minimální požadovaná investice je poměrně vysoká. Kvůli souvisejícím rizikům vládní předpisy mnoha zemí povolují těmto fondům nabízet své investiční produkty pouze tzv. „kvalifikovaným“ nebo akreditovaným investorům. Protože se jedná o soukromý fond, jeho akcie nejsou kótovány na burze cenných papírů.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us