16
July
2019

Process automation /

Automatizace procesů

Business Term of the Day

Definition

Process automation is the use of digital and computational solutions to reduce the workload on various processes.

Example sentence

Over the past five years, ScaleUp’s consulting practice in process automation has saved dozens of companies thousands of man-hours.

Comment

Every organization relies on various processes to sustain itself. Especially in large organizations, these processes may consume hundreds of man-hours of work. Automating such tasks may not only free up the employees’ time, but it may also ensure better transparency, reduce error rate, and increase responsiveness. Although process automation traditionally required investing large amounts of work into making the necessary inputs machine-readable, recent advances into state-of-the-art artificial intelligence allow even some unstructured data to be used as inputs for process automation.

Definice

Automatizace procesů je využití digitálních a výpočetních řešení na snížení pracovní zátěže.

Příklad použití ve větě

Za posledních pět let konzultační praxe v automatizaci procesů společnosti ScaleUp ušetřila desítkám společností tisíce člověkohodin.

Poznámka

Udržení chodu každé organizace závisí na různých procesech. Především ve velkých společnostech mohou tyto procesy spotřebovat stovky člověkohodin práce. Automatizace takovýchto úkolů může nejen uvolnit čas zaměstnanců, ale také může zajistit vyšší transparentnost, snížit chybovost, a snížit reakční dobu. Ačkoli automatizace procesů tradičně vyžaduje investice spousty práce do převedení nezbytných vstupů na strojově čitelný formát, nedávné pokroky v nejmodernější umělé inteligenci umožňují i využívat některých nestrukturovaných dat jako vstupů pro automatizaci procesů.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us