24
May
2021

Product downsizing /

Downsizing

Business Term of the Day

Definition

Product downsizing is the practice of reducing the amount of a product that is sold in each package.

Example sentence

Although product downsizing may seem like an attractive option, companies should look to ACME as a cautionary tale as they just reported a sales decline of almost 10% following a consumer backlash over package sizes.

Comment

Product downsizing is often used as a way for companies to effectively increase the price per volume of a product while hiding that price increase from the customer. With foods and other fast-moving consumer goods (FMCG), consumers may be accustomed to looking only at the price for a single package (e.g., a box of cereal) and be less attentive to the package size (e.g., how much cereal is in the box). By decreasing package size, companies may cause consumers to get less and pay the same or even more without being aware of the price change. Companies may also attempt to hide the size change through such means as indenting the bottom of a package so as to decrease its interior volume in a way that cannot be seen when the package is sitting on the shelf.

Definice

Downsizing je praktika snižování množství produktu, které se prodává v každém balení.

Příklad použití ve větě

Ačkoli downsizing může vypadat jako atraktivní možnost, společnosti by měly vzít v potaz varovný případ společnosti ACME, která právě oznámila téměř 10% pokles tržeb po odporu zákazníků vyvolaném velikostí balení.

Poznámka

Downsizing se často využívá jako způsob, jímž společnosti v podstatě zvyšují cenu za objem výrobku a zároveň skrývají toto zvýšení ceny před zákazníkem. U potravin a dalšího vysokoobrátkového spotřebního zboží se spotřebitelé mohou dívat pouze na cenu za jedno balení (např. krabici cereálií) a nemusí věnovat tolik pozornosti velikosti balení (např. tomu, kolik je cereálií v krabici). Zmenšením velikosti balení mohou společnosti přimět spotřebitele, aby dostal méně a zaplatil stejně nebo i více, aniž by si byl vědom zvýšení ceny. Společnosti se také mohou pokusit změnu velikosti skrýt například prostřednictvím vyklenutím spodku balení, abz se zmenšil vnitřní objem tak, aby to nebylo vidět, když balení leží na regálu.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us