18
February
2021

Product hopping /

Product hopping

Business Term of the Day

Definition

Within the pharmaceutical industry, product hopping refers to the practice of making minor changes to a drug that do not influence its therapeutic effect.

Example sentence

ACME is currently involved in two lawsuits claiming that changes to WellRun dosing represent product hopping and are not medically beneficial.

Comment

Also known as product switching, this practice typically involves making the original drug either prohibitively expensive or no longer available so as to switch customers to the new drug. It is generally used to extend profit from a branded drug beyond its initial patent period and to exclude generic drugs from expedited approval processes. As such, it is regarded as an anticompetitive practice prohibited under antitrust law. Given drugs’ complexity, however, it can be difficult to determine when a company is engaging in such a practice. Companies usually claim that the changes offer concrete benefits to consumers that justify requiring additional steps before a generic alternative can be offered.

Definice

V rámci farmaceutického průmyslu pojem „product hopping“ označuje praxi provádění drobných změn, které neovlivňují terapeutický účinek léku.

Příklad použití ve větě

Společnost ACME nyní čelí dvěma žalobám, které tvrdí, že změny dávkování léku WellRun představují product hopping a nejsou zdravotně prospěšné.

Poznámka

Také se označuje jako product switching. Tato praxe typicky zahrnuje neúnosné zdražení nebo stažení původního léku, aby zákazníci přešli na nový lék. Obecně se používá pro prodloužení zisků značkového léku po jeho původním patentovém období a k tomu, aby se zabránilo urychleným schvalovacím procesům generických léků. Product hopping sám o sobě je považován za praxi poškozující konkurenční prostředí zakázanou antimonopolními zákony. Vzhledem ke složitosti léků ale může být obtížné stanovit, kdy společnost takovou praxi provádí. Společnosti obvykle tvrdí, že změny poskytují spotřebitelům konkrétní přínosy, které ospravedlňují další kroky, než může být nabídnuta generická alternativa.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us