20
April
2022

Product life cycle /

Životní cyklus produktu

Business Term of the Day

Definition

In marketing, product life cycle refers to a series of phases beginning from a product’s introduction to the market and extending to the termination of its sales.

Example sentence

In order to extend its product life cycle, Universal Robots, Inc. decided to revamp RoboCook’s advertising strategy and packaging.

Comment

The phases within the product life cycle are as follows: market introduction, growth, maturity, and decline. There are no strict criteria clearly defining the individual phases, and indeed many products do not pass through all phases. Nevertheless, individual phases do have their specific characteristics that should be taken into account in marketing. Many companies seek to extend product life before the decline through product life cycle management. Beyond the marketing context, product life cycle is also used to refer to a process involving engineering and related aspects, such as of an automobile or consumer electronic product, extending from the original conception of a product through its design, manufacture, sales, use, and eventual disposal. As the term is used in the latter sense, a product can be evaluated by a technique known as life-cycle assessment.

Definice

Z marketingového pohledu životní cyklus produktu označuje sérii fází, která začíná uvedením produktu na trh a sahá po ukončení prodeje.

Příklad použití ve větě

Aby společnost Universal Robots, Inc. prodloužila životní cyklus produktu RoboCook, rozhodla se oživit jeho reklamní strategii a balení.

Poznámka

Fáze životního cyklu produktu jsou následující: uvedení na trh, růst, dospělost a pokles. Neexistují přesná kritéria, která by jasně definovala jednotlivé fáze, a ve skutečnosti řada produktů neprochází všemi těmito fázemi. I přesto mají jednotlivé fáze určité vlastnosti, které by marketing měl vzít v potaz. Řada společností se snaží prodloužit životnost produktu před poklesem pomocí řízení životního cyklu produktů. Mimo kontext marketingu se termín životní cyklus produktu také používá pro proces zahrnující inženýrské a související aspekty, například pro automobil nebo produkt spotřebitelské elektroniky, od původního nápadu na produkt přes jeho návrh, výrobu, prodej, použití a likvidaci. V tomto smyslu může být produkt zhodnocen technikou známou jako posouzení životního cyklu.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us