6
May
2021

Product placement /

Product placement

Business Term of the Day

Definition

Product placement is a form of marketing involving brands paying fees to appear noticeably within media.

Example sentence

I think we could really boost our image among millennials by using product placement in a streaming show, but we have to be careful that it doesn’t appear too blatant and cause a backlash.

Comment

Also known as embedded marketing, products may be placed within such media as books, television shows, films, and video games and are distinguished from advertisements that are necessarily presented separately. Although unpaid reference to brands may be freely allowed, paid placement is generally regulated, usually with the requirement that consumers be notified paid placement occurs (e.g., with a notice of “promotional considerations” in the credits). A related concept sometimes presented as synonymous is brand integration, distinguished as when the brand is integral to the plot. Companies may seek to achieve similar effects through the use of native advertising. Product displacement involves editing out references to brands for such reasons as not wanting to give free advertising or because the trademark owner objects to the association.

Definice

Product placement je formou marketingu, která zahrnuje placení poplatků, aby byl produkt viditelně umístěn v médiích.

Příklad použití ve větě

Myslím, že náš image mezi mileniály můžeme opravdu povzbudit použitím product placementu ve streamovaném pořadu, ale musíme si dát pozor, aby to nepůsobilo příliš očividně a nevzbudilo odpor.

Poznámka

Někdy je také překládán jako umisťování produktu. V angličtině označovaný také jako „embedded marketing“. Produkty mohou být umístěny do médií jako knihy, televizní pořady, filmy a videohry a odlišují se od reklam, které jsou nutně prezentovány odděleně. Ačkoli neplacené zmínky značek mohou být volně povolené, placené umisťování je obecně regulované, obvykle požadavkem, že spotřebitelé budou upozorněni, že jde o placené umístění (např. upozorněním na „reklamní protiplnění“ v titulcích). Souvisejícím konceptem, někdy prezentovaným jako synonymní, je integrace značky, odlišená tím, že je značka zásadní pro zápletku. Společnosti se mohou pokusit dosáhnout podobných účinků pomocí nativní reklamy. Pojem product displacement zahrnuje vystřihávání zmínek o značkách například kvůli snaze neposkytovat neplacenou reklamu nebo protože majitel obchodní známky proti takovému spojení protestuje.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us