5
March
2019

Productivity gap /

Rozdíl v produktivitě

Business Term of the Day

Definition

Productivity gap is a negative difference between GDP per worker in one country or region versus another (benchmark) country or region.

Example sentence

The European Commission recommended that the Czech government invest more in poorer regions to close the productivity gap existing there.

Comment

A productivity gap may signal that economic resources, such as labor and capital, are not being used efficiently. Such gap may occur for various reasons. A less-productive country may have inferior technology, lower overall capital investment, higher barriers to entry for business, weak market competition, poorly qualified labor force, inflexible labor and employment policies, or other disadvantages. Within a given country or region, productivity gap may also be measured between a past time period and the present day as an indicator of whether a national or regional economy is improving or deteriorating. Productivity gap should not to be confused with output gap, which is the difference between actual gross domestic product (GDP) and potential GDP.

Definice

Rozdíl v produktivitě je negativní rozdíl v HDP na pracovníka v jedné zemi nebo regionu oproti jiné zemi (benchmarku) nebo regionu.

Příklad použití ve větě

Evropská komise doporučila české vládě investovat více do chudších regionů pro snížení stávajících rozdílů v produktivitě.

Poznámka

Rozdíly v produktivitě mohou signalizovat, že ekonomické zdroje, jako práce a kapitál, nejsou využívány efektivně. K těmto rozdílům může dojít z různých důvodů. Méně produktivní země může mít horší technologii, nižší celkové kapitálové investice, vyšší bariéry pro vstup do podnikání, slabou tržní konkurenci, nekvalifikovanou pracovní sílu, málo flexibilní politiku práce a zaměstnání, a další nevýhody. V dané zemi nebo regionu je možné měřit rozdíly v produktivitě také mezi minulým obdobím a současností jako indikátor toho, zda se národní nebo regionální hospodářství zlepšuje nebo zhoršuje. Rozdíly v produktivitě by se neměly zaměňovat s produkční mezerou, což je rozdíl mezi skutečným hrubým domácím produktem (GDP) a potenciálním HDP.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us