30
April
2021

Professional skepticism /

Profesionální skepticismus

Business Term of the Day

Definition

Professional skepticism is a term from the field of audit meaning that the auditor should think critically about any presented information to be able to discover possible fraud or error.

Example sentence

I have always thought that skepticism is rather a personality trait, but recently I read a study presenting evidence that professional skepticism can be learned.

Comment

Being skeptical is probably one of the key characteristics of a good auditor. Generally, it means not believing anything or anybody until clear evidence is presented. An auditor should never rely on previous good experience with the leadership of a company, believing that if the managers proved their honesty and integrity last year then they surely will act the same also this time.

Definice

Profesionální skepticismus je termín z oblasti auditu, který znamená, že auditor by měl kriticky přemýšlet nad jakoukoliv předloženou informací, aby byl schopen odhalit možný podvod nebo chybu.

Příklad použití ve větě

Vždycky jsem si myslela, že skepticismus je spíše osobnostní rys, nicméně nedávno jsem četla studii, která předkládá důkazy o tom, že profesionálnímu skepticismu se lze naučit.

Poznámka

Být skeptický je pravděpodobně jedna z nejdůležitějších vlastností dobrého auditora. Obecně to znamená nevěřit nikomu a ničemu, dokud nejsou prezentovány přesvědčivé důkazy.  Auditor by se nikdy neměl spoléhat na předchozí dobrou zkušenost s vedením firmy a věřit, že když manažeři prokázali poctivost a integritu loni, budou se stejně chovat i tentokrát.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us