14
August
2018

Profit center /

Hospodářské středisko

Business Term of the Day

Definition

A profit center is an organizational unit within a company which accounts its profits and costs separately and is expected to bring substantial profits to the company as a whole.

Example sentence

Our branch manager expressed her satisfaction with our team, as we had been declared the best-performing profit center for the most recent quarter.

Comment

The concept of profit center can be contrasted with that of cost center, which is a unit that is not primarily revenue generating and is expected to incur mainly costs. Such distinctions may be useful for managers in identifying and managing the profitability and cost effectiveness of individual organizational units within a company. Typical examples of profit centers include individual stores of a retail chain (as opposed to, for example, its warehouses) and individual business lines within a services company.

Definice

Hospodářské středisko je organizační jednotka ve společnosti, která účtuje své zisky a ztráty odděleně a očekává se od ní, že společnosti jako celku přinese podstatný zisk.

Příklad použití ve větě

Manažerka naší pobočky vyjádřila svou spokojenost s naším týmem, jelikož jsme byli vyhlášeni nejvýkonnějším hospodářským střediskem za poslední kvartál.

Poznámka

Koncept hospodářského střediska lze postavit do protikladu k nákladovému středisku, což je jednotka, která primárně negeneruje zisk a očekává se, že bude přinášet hlavně náklady. Tato rozdělení mohou být užitečná pro manažery, kteří tak mohou identifikovat a řídit ziskovost a nákladovou efektivitu jednotlivých organizačních jednotek ve společnosti. Typickým příkladem hospodářského střediska jsou jednotlivé obchody maloobchodního řetězce (například oproti jeho skladištím) a jednotlivé obchodní linie ve společnosti zaměřené na služby.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us