6
January
2022

Profit margin /

Zisková marže

Business Term of the Day

Definition

Profit margin is the percentage a producer or seller retains as net profit from total revenue.

Example sentence

By cutting costs on raw materials, Universal Robots, Inc. was able to boost its profit margin, thereby earning a few more cents from every dollar of revenue.

Comment

Profit margins tend to vary dramatically between different industries and levels of the supply chain. Whereas fast-moving consumer goods (FMCG) tend to have very low profit margins (perhaps around 1%), for example, sellers of luxury items can have profit margins in the hundreds of percent. Similarly, some retailers, such as small grocery stores, achieve profit margins of only several percent on certain items, whereas their suppliers may earn profit margins on the order of tens of percent. Markup is a somewhat similar term but it refers to the difference between the price for which a merchant sells its goods and the price it pays to acquire those goods. The term margin also has a specific meaning in finance, referring to a type of financial instrument used as collateral for credit risk.

Definice

Zisková marže je procento, které si výrobce nebo prodejce nechá jako čistý zisk z celkových tržeb.

Příklad použití ve větě

Snížením nákladů na suroviny se společnosti Universal Robots, Inc. podařilo zvýšit ziskovou marži a tím získat o pár centů více z každého dolaru tržeb.

Poznámka

Zisková marže se zpravidla výrazně liší mezi různými odvětvími a úrovněmi dodavatelského řetězce. Zatímco například rychloobrátkové spotřební zboží mívá velmi nízké ziskové marže (třeba okolo 1 %), prodejci luxusních položek mohou mít ziskové marže ve stovkách procent. Obdobně někteří maloobchodníci jako malé prodejny potravin mohou na určitých položkách dosáhnout jen několikaprocentní ziskové marže, zatímco jejich dodavatelé mohou mít ziskové marže v řádech desítek procent. Přirážka je poněkud podobný termín, ale označuje rozdíl mezi cenou, za kterou obchodník prodává své zboží a cenou, kterou platí za nákup tohoto zboží. Termín marže má konkrétní význam v oblasti financí a označuje typ finančního nástroje používaného jako zajištění úvěrového rizika.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us