11
October
2018

Progressive tax /

Progresivní daň

Business Term of the Day

Definition

A progressive tax is a tax the rate of which increases for persons or entities with a greater taxable amount.

Example sentence

The political opposition has pointed out that even though the leading party had promised a flat income tax, the exemptions integrated into the planned reform actually turn it into a progressive tax.

Comment

Progressive taxation is common for income taxes, where higher tax rates apply for persons or entities with higher incomes while lower-income taxpayers have relatively lower tax burdens. Although progressive taxation is intended to reduce the effects of income inequality, opponents have argued that poorly designed tax rate progression may discourage taxpayers from trying to improve their incomes and may motivate the rich toward tax evasion. In contrast to a progressive tax, a proportionate or flat tax applies the same rate to everyone, and a regressive tax has tax rates that are actually lower for increasingly larger taxable amounts.

Definice

Progresivní daň je daň, jejíž sazba roste pro osoby s vyšší zdanitelnou částkou.

Příklad použití ve větě

Politická opozice upozornila, že ačkoli vítězná strana slíbila plochou daň z příjmu, výjimky zapojené do plánované reformy z ní ve skutečnosti dělají progresivní daň.

Poznámka

Progresivní daň je běžná pro daně z příjmu, kde vyšší daňové sazby platí pro osoby s vyšším příjmem, zatímco nízkopříjmoví plátci daně mají relativně nižší daňovou zátěž. Ačkoli progresivní zdanění má snižovat dopady příjmové nerovnosti, odpůrci argumentují, že špatně nastavená daňová progrese může odradit plátce daně od zvyšování příjmu a může bohaté motivovat k daňovým únikům. Na rozdíl od progresivní daně má rovná daň stejnou sazbu pro všechny, a regresivní daň má dokonce sazbu, která je nižší pro vyšší zdanitelné částky.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us