26
July
2022

Proof of concept /

Důkaz koncepce

Business Term of the Day

Definition

A proof of concept is a version intended to demonstrate the feasibility of a technology, idea, product, or service.

Example sentence

The CEO was not entirely convinced, but she at least approved sufficient funding for us to prepare a proof of concept.

Comment

A proof of concept, also referred to as proof of principle, is typically not intended to represent a production design. Proofs of concept are a subset of prototype, which is a broader category of models used to transition from a theoretical model to a practical solution. Proofs of concept are used in various fields, including medicine, hardware and software development, engineering, and marketing.

Definice

Důkaz koncepce je verze, jejímž účelem je prokázat proveditelnost technologie, nápadu, produktu nebo služby.

Příklad použití ve větě

Generální ředitelka nebyla zcela přesvědčena, ale alespoň schválila dost financí na to, abychom připravili důkaz koncepce.

Poznámka

Důkaz koncepce, nebo také ověření konceptu, typicky nemá představovat výrobní design. Důkazy koncepce jsou podskupinou prototypů, což je širší kategorie modelů používaných pro přechod od teoretického modelu k praktickému řešení. Důkazy koncepce se používají v řadě odvětví včetně medicíny, vývoje hardwaru i softwaru, strojírenství a marketingu.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us