12
February
2019

Proprietary technology /

Proprietární technologie

Business Term of the Day

Definition

Proprietary technology is a technology that is the property of a company or organization.

Example sentence

In a desperate effort to keep the company alive, WellRun sold the last of its proprietary technologies to its competitor.

Comment

Proprietary technologies are generally protected by patents and copyrights. These technologies are typically developed as part of a company’s research and development efforts, but they also can be purchased from another company or individual. In certain fields, proprietary technologies may constitute an important part of a company’s know-how and provide a considerable competitive advantage. This is also why they may be of great interest and importance to potential investors.

Definice

Proprietární technologie je technologie, která je vlastnictvím společnosti nebo organizace.

Příklad použití ve větě

V rámci zoufalého pokusu udržet společnost WellRun naživu, prodala poslední ze svých proprietárních technologií svému konkurentovi.

Poznámka

Proprietární technologie jsou obecně chráněny patenty a autorskými právy. Tyto technologie se typicky vyvíjí coby součást výzkumu a vývoje společnosti, ale mohou být také koupeny od jiné společnosti nebo osoby. V určitých oblastech mohou proprietární technologie představovat důležitou součást know-how společnosti a poskytovat značnou konkurenční výhodu. Proto také mohou být velmi důležité pro potenciální investory.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us