12
January
2021

Proprietary trading /

Obchodování na vlastní účet

Business Term of the Day

Definition

Proprietary trading refers to the practice of a financial institution’s buying and selling financial instruments on its own behalf instead of acting solely as an intermediary and investing the money of its clients.

Example sentence

First National Bank engages in proprietary trading, but it deals only in government bonds and treasury bills.

Comment

Proprietary trading, in English known also as prop trading, is an activity intended to bring a commercial bank, brokerage firm, or other financial institution greater profits than can be earned just from fees and commissions paid by their clients. Such financial institution usually relies on its advanced trading know-how and sophisticated software and may engage in a whole range of different transactions that include trading in stocks, bonds, derivatives, commodities, and other instruments. Although trading on the institution’s own behalf may be very profitable, such trading is usually very speculative in nature (which means risky) and may put the institution in conflict with the interests of its clients. After the financial crises in 2008, many countries imposed stricter rules on proprietary trading because they recognized that speculative risks taken on by some financial institutions had in large part been responsible for the crises.

Definice

Obchodování na vlastní účet odkazuje k praxi, kdy finanční instituce prodává nebo kupuje finanční instrumenty svým vlastním jménem namísto toho, aby fungovala pouze jako prostředník a investovala peníze svých klientů.

Příklad použití ve větě

První národní banka provádí obchodování na vlastní účet, ale obchoduje pouze s vládními dluhopisy a pokladničními poukázkami.

Poznámka

Obchodování na vlastní účet, v angličtině známé také jako prop trading, je aktivita, která je prováděna s úmyslem přinést komerční bance, brokerské firmě nebo jiné finanční instituci vyšší zisky, než lze vydělat pouze na poplatcích a provizích placených klienty. Taková finanční instituce se obvykle spoléhá na své pokročilé obchodní konw-how a sofistikovaný software a angažuje se v řadě různých transakcí, které zahrnují akcie, dluhopisy, deriváty, komodity a jiné instrumenty. Ačkoliv obchodování vlastním jménem může být velmi ziskové, je z podstaty velmi spekulativní (což znamená riskantní) a může být i v konfliktu se zájmy klientů dané instituce. Po finanční krizi v roce 2008 se mnoho států rozhodlo zavést přísnější pravidla pro obchodování na vlastní účet, protože zjistili, že spekulativní rizika, která některé finanční instituce podstupovaly, byla z velké části příčinou krize.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us