4
November
2019

Prospecting /

Vyhledávání

Business Term of the Day

Definition

Prospecting is a part of the sales process that consists in seeking out potential customers or clients.

Example sentence

The new marketing director announced her plans to expand the marketing department with several new positions focused purely on prospecting.

Comment

The term prospecting is also used in the extraction industry for seeking out new mineral deposits. The parallel to the marketing process is obvious in that prospective customers and clients need to be found before they can be potentially converted to customers. Like a would-be gold miner in the 19th-century California Gold Rush (also known as a prospector), a prospecting salesperson may need to explore a lot of potential customers before he or she finds one who really pays off. Prospecting is one of the first stages of the sales funnel, as it is necessary to collect information on possible customers and clients and, ideally, to develop initial relationships before attempting to convert them to customers.

Definice

Vyhledávání je součást prodejního procesu, která spočívá v tom, že si vyhlédneme potenciální zákazníky nebo klienty.

Příklad použití ve větě

Nová ředitelka marketingu oznámila své plány rozšířit marketingové oddělení několika novými pozicemi, které se budou soustředit čistě na vyhledávání.

Poznámka

Termín vyhledávání (v češtině průzkum) se používá také v těžebním průmyslu pro vyhledávání nových nalezišť nerostných surovin. Paralela k marketingovému procesu je zřejmá, neboť abychom získali skutečné zákazníky, musíme nejprve vyhledat potenciální zákazníky a klienty. Jako aspirující zlatokop během kalifornské zlaté horečky v polovině 19. století (v angličtině nazýván také prospector), musí hledající obchodník prozkoumat mnoho potenciálních kontaktů, než zjistí, kteří zákazníci se mu skutečně vyplatí.  Vyhledávání je jednou z prvních fází prodejního trychtýře, neboť je nutné nasbírat informace o možných zákaznících a klientech a v ideálním případě rozvinout počáteční vztah dříve, než se je pokusíme získat jako zákazníky.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us