24
November
2022

Prospectus /

Prospekt

Business Term of the Day

Definition

A prospectus is a document prepared by an issuer of a security to present the issue to potential investors.

Example sentence

The ACME Fund X Prospectus does not constitute an offer or invitation to any person to subscribe for or purchase shares in ACME or any other securities.

Comment

Prospectuses contain detailed information about the investment, including the offering price, number of securities to be issued, and all relevant provisions. Before the security can be offered on a regulated market, a preliminary prospectus is required to be submitted to the relevant financial authority for approval. The preliminary prospectus is sometimes called a red herring because of the prominent red disclaimer on the front page and the fact that it contains unverified, and therefore potentially misleading, information. The final, approved prospectus is then presented to potential investors who decide whether or not to invest based on the presented information.

Definice

Prospekt je dokument připravený vydavatelem cenného papíru pro prezentaci emise zájemcům o investici.

Příklad použití ve větě

Prospekt fondu ACME Fund X nepředstavuje pro kohokoli nabídku nebo pozvánku ke koupi akcií ACME ani jiných cenných papírů společnosti.

Poznámka

Prospekty obsahují podrobné informace o investici včetně nabídkové ceny, počet cenných papírů, které mají být emitovány, a všechny příslušné podmínky. Než může být cenný papír nabízen na regulovaném trhu, předběžný prospekt je nutné zaslat příslušnému finančnímu úřadu ke schválení. Předběžný prospekt se někdy nazývá uzenáč kvůli výraznému červenému varování na první straně a skutečnosti, že obsahuje neověřené, a tedy potenciálně zavádějící informace. Finální a schválený prospekt je následně představen zájemcům o investici, kteří se rozhodnou, zda na základě prezentovaných informací investují nebo ne.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us