7
May
2021

Public policy /

Veřejná politika

Business Term of the Day

Definition

Public policy refers to the plans and courses of action of governments and associated entities at all levels to address various issues, concerns, and needs affecting the lives of individuals and society.

Example sentence

I think that public policy should take practical approaches to real problems, such as to address the insufficient and outdated means of public transportation in our city.

Comment

Public policy consists in practice of a variety of laws, regulations, public investments, and other (generally more or less integrated) measures and activities that are the responsibility of government authorities at all levels. The term public policy is also used in reference to the broad area of conceptualizing and formulating these measures and activities. Public policy influences nearly all aspects in the everyday lives of individuals and society, because it sets rules for economic and social affairs, education, culture, and effectively just about everything else. The main ways by which an individual may influence public policy is by voting for candidates and political parties representing his or her values and priorities and by actively engaging in civil society.

Definice

Veřejná politika odkazuje na plány a postupy vlád a dalších institucí na všech úrovních, které mají řešit záležitosti, starosti a potřeby týkající se života jednotlivců a společnosti.

Příklad použití ve větě

Myslím, že veřejná politika by měla mít praktický přístup k reálným problémům jako je například řešení nedostatku a zastaralosti prostředků hromadné dopravy v našem městě.

Poznámka

Veřejná politika se v praxi sestává z různých zákonů, regulací, veřejných investicí a dalších (více méně integrovaných) opatření a aktivit, za které je odpovědná vláda a úřady na všech úrovních.  Termín veřejná politika se používá také v souvislosti širokou oblastí konceptualizace a formulace těchto opatření a aktivit. Veřejné politiky ovlivňují téměř všechny aspekty každodenního života jedince i společnosti, protože určují pravidla pro ekonomické a sociální záležitosti, vzdělávání, kulturu a prakticky pro všechno ostatní. Hlavním způsobem, jak jedinec může veřejnou politiku ovlivnit je volba kandidátů a politických stran, které reprezentují jeho hodnoty a priority a aktivní angažmá v občanské společnosti.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us