3
February
2020

Publish or perish /

Publikuj nebo zhyň

Business Term of the Day

Definition

“Publish or perish” is a tenet applied in academia expressing the need to publish one’s research findings regularly in order to maintain or advance one’s position.

Example sentence

Although an exceptional teacher, Professor Keating was not a productive researcher and thus had to leave the university because of its tacit but strict “publish or perish” policy.

Comment

Although publishing research results is undoubtedly an important part of the scientific process, implications of the “publish or perish” principle have been widely criticized. Critics claim, for example, that it pushes researchers to adjust their research strategies to include regular publications and thus makes longer-term periods of data collection less desirable. Such pressure on researchers also creates more incentives to publish in predatory journals and to abuse citation practices, such as those influencing impact factors. Another criticism is that a “publish or perish” environment may result in less importance being placed on teaching and supervising students. To learn more about how to better publish rather than perish, go to: https://www.englisheditorialservices.com/files/life_sciences_research_001.pdf

Definice

„Publikuj nebo zhyň“ je zásada, která se uplatňuje v akademickém prostředí, vyjadřující nutnost pravidelně publikovat své výzkumné výsledky, aby si vědecký pracovník udržel svou pozici nebo postoupil na lepší.

Příklad použití ve větě

Ačkoli je to výjimečný učitel, profesor Keating nebyl produktivním výzkumníkem a proto musel univerzitu opustit kvůli tamní nevyřčené, ale přísné politice „publikuj nebo zhyň“.

Poznámka

Ačkoli je publikování výsledků výzkumu nesporně důležitou součástí vědeckého procesu, dopady principu „publikuj nebo zhyň“ jsou široce kritizovány. Kritici například tvrdí, že tlačí výzkumníky k tomu, aby přizpůsobily své výzkumné strategie pravidelnému publikování, a odrazuje je od dlouhodobějšího sběru dat. Tento tlak na výzkumníky také vyvolává větší motivaci publikovat v predátorských časopisech a zneužívat praxi citací, například k ovlivnění impakt faktoru. Další výtkou je, že prostředí „publikuj nebo zhyň“ může způsobit, že se klade menší důraz na výuku a dohled na studenty. Pokud se chcete dovědět více o tom, jak lépe publikovat a nezhynout, klikněte sem:

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us