1
June
2021

Purchasing power /

Kupní síla

Business Term of the Day

Definition

A currency’s purchasing power is the amount of goods and services one unit of the currency can buy.

Example sentence

The ongoing political crisis has driven down the purchasing power of the denarius, creating fears that consumers will have difficulty buying food and everyday items.

Comment

Not accounting for other factors (such as external factors causing price changes), over time inflation will cause a decrease in a currency’s purchasing power leading to increased cost of living. Purchasing power is commonly measured by tracking a consumer price index, which measures the cost of a fixed basket of goods and services over time. The theory of purchasing power parity (PPP) predicts what the exchange rate would be between two currencies in order to match their purchasing powers.

Definice

Kupní síla měny je množství zboží a služeb, které je možné koupit za jednotku této měny.

Příklad použití ve větě

Pokračující politická krize stlačila kupní sílu denáru dolů, což vyvolalo obavy, že spotřebitelé si budou obtížně kupovat jídlo a každodenní potřeby.

Poznámka

Při zanedbání dalších faktorů (například vnějších faktorů způsobujících změny cen) inflace časem způsobí pokles kupní síly dané měny, což povede ke zvýšené úrovni životních nákladů. Kupní síla se často měří sledováním indexu spotřebitelských cen, který měří cenu pevného koše spotřebního zboží a služeb v čase. Teorie parity kupní síly predikuje, jaký by byl směnný kurz mezi dvěma měnami, aby měly shodné kupní síly.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us