17
June
2021

Push–pull strategy /

Push–pull strategie

Business Term of the Day

Definition

Push–pull strategies are ways to promote products or services involving both making the product or service available to customers (push) and creating customer demand (pull).

Example sentence

Although we’ve only been working with retailers so far, I think we should expand our marketing into a push–pull strategy and attempt to reach out to customers directly.

Comment

The push component of the strategy involves bringing the product or service to the customer. It can involve such tactics as making deals with retailers to install in-store displays, creating sales promotions, and offering products through distributors. The pull component involves getting customers to come to the product or service. It typically involves using different kinds of marketing, such as word-of-mouth advertising and social media, to create awareness of the product and increase demand. Different products and product types will benefit from different balances between push and pull tactics.

Definice

Push-pull strategie jsou způsobem propagace produktů a služeb jak jejich zpřístupňováním zákazníkům (push), tak vytvářením zákaznické poptávky (pull).

Příklad použití ve větě

Ačkoli jsme dosud pracovali jen s maloobchodníky, myslím, že bychom měli rozšířit náš marketing do push-pull strategie a pokusit se oslovit zákazníky přímo.

Poznámka

Složka „push“ (tlak) této strategie zahrnuje přivádění produktu nebo služby k zákazníkovi. Může zahrnovat různé taktiky, například dohodu s maloobchodníky, že instalují in-store displays, vytvoření určité podpory prodeje nebo nabídku produktů prostřednictvím svých distributorů. Složka „pull“ (tah) zahrnuje přesvědčování zákazníků, aby si pro produkt nebo službu přišli. Typicky zahrnuje různé druhy marketingu, například ústní reklamu a sociální média, pro vytvoření povědomí o produktu a zvýšení poptávky. Rozdílné produkty a typy produktů mají prospěch z různých poměrů taktik „push“ a „pull“.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us