14
January
2022

Quant fund /

Kvantitativní fond

Business Term of the Day

Definition

A quant fund is an investment fund the assets of which are managed on the basis of quantitative analysis.

Example sentence

ACME has established a new quant fund, QUARK FUND SICAV, intended for professional investors.

Comment

Inasmuch as quant funds’ investment decisions are based on objective numerical criteria, they are considered immune to the emotional and subjective errors a human investment manager might introduce to an investment fund. Algorithms used for quant fund management are developed by a quantitative analyst (sometimes termed a “quant”). As such, quant funds may be regarded as a form of algo trading and some (albeit not all) even utilize high-frequency trading (HFT).

Definice

Kvantitativní fond je investiční fond, jehož aktiva jsou řízena na základě kvantitativní analýzy.

Příklad použití ve větě

Společnost ACME založila svůj nový kvantitativní fond, QUARK FUND SICAV, zamýšlený pro profesionální investory.

Poznámka

Jelikož investiční rozhodnutí kvantitativního fondu jsou založeny na objektivních číselných kritériích, jsou považovány za imunní vůči emotivním a subjektivním chybám, které do investičního fondu může vložit lidský investiční manažer. Algoritmy používané pro řízení kvantitativních fondů vyvíjejí kvantitativní analytici (někdy nazývaní „kvantové“). Jako takové mohou být kvantitativní fondy považovány za formu algo obchodování, a některé (ale ne všechny) dokonce využívají vysokofrekvenční obchodování (HFT).

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us