10
July
2017

Quantitative easing /

Kvantitativní uvolňování

Business Term of the Day

Definition

Quantitative easing is a monetary policy whereby a central bank increases the money supply in order to stimulate the economy.

Example sentence

The Fed launched a new round of quantitative easing, buying USD 200 billion in long-term treasury bills in an attempt to accelerate economic growth.

Comment

Also referred to as QE, several of the world’s major central banks conducted QE in response to the Great Recession of 2008–2009. They did so, for example, by purchasing mortgage-backed securities, treasury securities and various bonds. The goal of such efforts is to spur lending by private banks and thereby increase the money supply. Contrary to popular belief, QE does not actually involve printing money, although it has certain similar impacts. QE should not be confused with qualitative easing, another monetary policy consisting in purchasing less liquid and higher-risk assets thereby altering the risk structure of the central bank’s balance sheet. Helicopter money has been proposed as a potential alternative to quantitative easing, sometimes called “people’s QE.” This monetary policy consists in distributing money to citizens or households (either directly or indirectly) through such measures as tax rebates.

Definice

Kvantitativní uvolňování je měnová politika, v rámci které centrální banka zvyšuje peněžní zásobu ke stimulování ekonomiky.

Příklad použití ve větě

FED spustil nové kolo kvantitativního uvolňování. Nakoupil dlouhodobé pokladniční poukázky za 200 miliard dolarů v rámci snahy urychlit růst.

Poznámka

Také se označuje jako QE. Řada velkých světových centrálních bank prováděla QE v reakci na Velkou recesi v letech 2008–2009. Dělaly to například prostřednictvím nákupu cenných papírů zajištěných hypotékami, pokladničních cenných papírů a různých dluhopisů. Účelem takových opatření je povzbudit soukromé banky k půjčování a tím zvýšit peněžní zásobu. Oproti obecnému přesvědčení QE nezahrnuje tištění peněz, ačkoli může mít určité podobné dopady. QE by se nemělo zaměňovat s kvalitativním uvolňováním, což je další měnová politika spočívající v nákupu méně likvidních a více rizikových aktiv, čímž se mění riziková struktura rozvahy centrální banky. Jako potenciální alternativa kvantitativního uvolňování byly navrženy peníze z helikoptéry, někdy nazývané „lidové QE“. Taková měnová politika by spočívala v rozdělování peněz občanům nebo domácnostem (přímo nebo nepřímo) například prostřednictvím daňových úlev.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us