1
November
2019

Quasi-sovereign issuer /

Kvazistátní emitent

Business Term of the Day

Definition

Quasi-sovereign issuers are public or partially private entities close to the highest level of a national government, and which can be expected to be bailed out by the sovereign in case of default.

Example sentence

The expert commented that investors should not underestimate the individual credit risks of quasi-sovereign issuers.

Comment

To be classified as a quasi-sovereign issuer, an entity should be controlled by a government (i.e., the government should own more than 50% of its equity or have a majority of voting shares) or be protected by an actual or implied government guarantee. Quasi-sovereign debt is almost as secure as sovereign debt, although the reliability largely depends upon the credit rating of the government and the strength of the guarantee. Fannie Mae (the Federal National Mortgage Association) and Freddie Mac (the Federal Home Mortgage Corporation) are examples of quasi-sovereign issuers in the U.S. (Fannie Mae and Freddie Mac buy home mortgages on the secondary market, pool them together, then issue and sell mortgage-backed securities. During the 2008 financial crisis, the U.S. government took over Fannie Mae and Freddie Mac, thereby rescuing them from almost certain bankruptcy.)

Definice

Kvazistátní emitenti jsou veřejné nebo částečně soukromé osoby, které jsou blízko nejvyšší úrovni národní vlády a u kterých lze očekávat, že je stát vyplatí v případě krachu.

Příklad použití ve větě

Expert poznamenal, že investoři by neměli podceňovat konkrétní úvěrová rizika kvazistátních emitentů.

Poznámka

Aby mohla být daná osoba klasifikována jako kvazistátní emitent, měla by být kontrolována vládou (tj. stát by měl vlastnit více než 50 % jejího vlastního kapitálu nebo mít většinu hlasovacích práv) nebo by měla být předmětem skutečné nebo implicitní vládní garance. Kvazisuverénní dluh je téměř tak bezpečný jako suverénní dluh, ačkoli jeho spolehlivost závisí ve velké míře na úvěrovém ratingu daného státu a síle státní garance. V USA jsou příklady kvazistátních emitentů Fannie Mae (Federal National Mortgage Association) a Freddie Mac (Federal Home Mortgage Corporation). (Fannie Mae a Freddie Mac nakupují hypoteční úvěry na sekundárním trhu, sdružují je dohromady a poté vydávají a prodávají cenné papíry kryté hypotékami. Během finanční krize v roce 2008 vláda Spojených států převzala kontrolu nad Fannie Mae a Freddie Mac, čímž je zachránila před téměř jistým krachem.)

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us