26
August
2021

Random walk hypothesis /

Hypotéza náhodné procházky

Business Term of the Day

Definition

The random walk hypothesis states that price change on a stock market is no different from a random walk (i.e., a series of random steps) and is therefore unpredictable.

Example sentence

As a supporter of the random walk hypothesis, I really don’t see why you would pay a broker to actively manage your investment portfolio unless you’re willing to pay extra fees for lower returns.

Comment

The random walk hypothesis is central to the debate as to whether it is possible to predict market movements, whether markets are efficient, and whether it is possible to beat the market. Proponents of the opposing non-random walk hypothesis maintain that at least certain aspects of market movements can be predicted based on long-term trends. Others argue that large fluctuations in stock markets and the prices of individual stocks demonstrate that markets are not efficient.

Definice

Hypotéza náhodné procházky tvrdí, že změny cen na akciovém trhu se neliší od náhodné procházky (tj. série náhodných kroků) a je proto nepředvídatelný.

Příklad použití ve větě

Coby zastánce hypotézy náhodné procházky opravdu nevidím důvod, proč bys měl platit makléři za aktivní správu portfolia, pokud nejsi ochoten zaplatit dodatečné poplatky za nižší výnosy.

Poznámka

Hypotéza náhodné procházky je zásadním bodem debaty, zda je možné předvídat tržní pohyby, zda jsou trhy efektivní a zda je možné porazit trh. Zastánci protikladné hypotézy nenáhodné procházky tvrdí, že alespoň určité aspekty tržních pohybů je možné předvídat na základě dlouhodobých trendů. Jiní zase argumentují, že vysoké fluktuace na akciových trzích a ceny jednotlivých akcií prokazují, že trhy efektivní nejsou.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us