27
September
2018

Range trading /

Pásmové obchodování

Business Term of the Day

Definition

Range trading is a securities and forex trading strategy that consists in buying at the bottom of a trading (price) range and selling at its top.

Example sentence

Evan has said he will begin range trading in currency futures, but I doubt that he has sufficient analytical skills to make a success of it.

Comment

A range trader must first identify a trading range for a given asset. To do this, he or she uses technical analysis to determine whether the asset’s price tends to stay between certain values over time. The top and bottom limits of the range are said to provide resistance and support, respectively, although there is always a risk that the price will break out of this range. This risk can be limited by placing stop-loss orders just outside the upper and lower limits of this range. Range trading (also called range-bound trading) is typically used by day traders.

Definice

Pásmové obchodování je strategie v obchodování s cennými papíry a měnami, která spočívá v nakupování naspodu obchodního (cenového) pásma a prodávání na jeho vrcholu.

Příklad použití ve větě

Evan řekl, že chce začít s pásmovým obchodováním s měnovými futures, ale pochybuji, že má dostatečné analytické schopnosti na to, aby uspěl.

Poznámka

Pásmový obchodník musí napřed identifikovat obchodní pásmo pro dané aktivum. Pomocí technické analýzy stanoví, jestli cena aktiva má tendenci zůstat mezi určitými hodnotami v čase. Vrchní a spodní hranice pásma mají poskytovat rezistenci resp. podporu, ačkoli je stále riziko, že cena z tohoto pásma unikne. Toto riziko lze omezit podáním stop-loss příkazu těsně za vrchní a spodní hranicí pásma. Pásmové obchodování typicky používají intradenní obchodníci

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us