10
March
2020

Ransomware /

Vyděračský software

Business Term of the Day

Definition

Ransomware is a form of malware that blocks a user from accessing data in his or her computer and demands payment of a ransom in exchange for restoring access to the blocked data.

Example sentence

Victims of ransomware have paid out more than $140 million to crooks over the past six-and-a-half years, according to calculations by the FBI.

Comment

The word ransomware is a combination of the words ransom and software. The most common way that ransomware penetrates and establishes itself within a computer is through downloading of a dangerous attachment or clicking on a link in a phishing mail. Although some types of ransomware are not difficult to remove, the really nasty ones encrypt files in the computer and the attacker then demands payment (usually in cryptocurrency or via credit card) in exchange for their decryption. Of course, there is no guarantee that the decryption will be carried out even if the victim pays the ransom.

Definice

Vyděračský software je forma škodlivého softwaru, která zablokuje uživateli přístup k datům v počítači a požaduje zaplacení výkupného výměnou za jeho obnovení.

Příklad použití ve větě

Podle propočtů FBI zaplatili oběti vyděračského softwaru za posledních šest a půl roku podvodníkům více než 140 milionů dolarů.

Poznámka

Slovo ransomware je kombinací anglických slov ransom (vydírat) a software. Nejběžnější způsob, jakým se vyděračský software do počítače dostane a začne v něm působit, je stažení nebezpečné přílohy nebo kliknutí na link v podvodném emailu (phishing mail). Zatímco některé typy ransomware není obtížné odstranit, ty opravdu nepříjemné zašifrují složky v počítači a útočník se poté dožaduje platby (obvykle v kryptoměně nebo kreditní kartou) výměnou za jejich dešifrování. Samozřejmě, není zaručeno, že dešifrování proběhne, i když oběť výkupné zaplatí.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us