7
December
2021

Rating agency /

Ratingová agentura

Business Term of the Day

Definition

A rating or credit rating agency is an organization evaluating companies’ and governments’ ability to repay their debts (principal as well as interest payments) by assigning them a standardized rating.

Example sentence

The Moody's rating agency confirmed its B2 rating for long-term bonds issued by the Government of Nigeria.

Comment

Credit agencies rate creditworthiness of issuers of securities and obligations. For bonds, there are three major rating agencies that control more than 95% of the industry (Standard & Poor’s, Moody’s Investors Service, and Fitch Ratings). The best-rated bonds are labelled AAA (“triple A”) and the better the rating a bond issuer has, the lower the interest rate it can obtain in selling its bonds to investors. We can also say that the higher rating the lower the probability of default.  For stocks, analysts from rating agencies or financial institutions make recommendations based upon their research by labeling each stock either “buy” or “hold” or “sell” (or alternatively “overweight”, “equal-weight,” and “underweight” or “outperform,” “neutral,” and “underperform”). All these represent recommendations to portfolio managers and individual investors regarding the actions they might wish to take on individual stocks.

Definice

Ratingová agentura je organizace, která přidělením určitého standardizovaného ratingu hodnotí schopnost firem a vlád splácet své dluhy (jistinu i úroky).

Příklad použití ve větě

Ratingová agentura Moody's potvrdila rating B2 pro dlouhodobé dluhopisy vydávané nigerijskou vládou.

Poznámka

Ratingové agentury hodnotí bonitu emitentů cenných papírů a obligací. V případě dluhopisů existují tři hlavní ratingové agentury, které ovládají více než 95 % odvětví (Standard & Poor's, Moody's Investors Service a Fitch Ratings). Dluhopisy s nejlepším ratingem jsou označovány AAA a platí, že čím vyšší rating vydavatel dluhopisů má, tím nižší je úroková sazba. Nebo také můžeme říci, že čím vyšší rating, tím nižší pravděpodobnost nesplacení dluhu. U akcií vydávají analytici z ratingových agentur nebo finančních institucí na základě svých průzkumů různá doporučení, a to tak, že každou akcii označí buď jako “buy”, “hold” nebo “sell” (případně “overweight”, “equal-weight”, “underweight”, či “outperform”, “neutral”, “underperform”). Všechna tato označení představují doporučení pro portfolio manažery a soukromé investory ohledně toho, jaké kroky by měli podniknout u jednotlivých akcií.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us