27
January
2017

Razor-blade model /

Žiletkový model

Business Term of the Day

Definition

The razor-blade model is a pricing approach where the initial sale to a customer is priced low and successive sales of related products or services are priced higher.

Example sentence

The analyst proposed ACME should use the razor-blade model for pricing their pens. The pen would be free but refills would cost $10.

Comment

Also called freebie marketing, this practice is commonly used for such items as razor blades, printer toners, and car servicing. The objective is to attract large numbers of initial customers even at a temporary loss to the company and subsequently to compensate for this loss or generate high profits from selling accessories or services.

Definice

Žiletkový model je cenový přístup, ve kterém je první prodej zákazníkovi naceněn nízko, zatímco následné prodeje souvisejících produktů a služeb mají vyšší cenu.

Příklad použití ve větě

Analytička navrhla, že by společnost ACME měla používat pro ocenění svých per žiletkový model. Pero by bylo zdarma, ale náhradní náplně by stály 10 dolarů.

Poznámka

Nazývá se také freebie marketing. Tato praxe se často používá pro položky jako žiletky, tonery do tiskáren a servis automobilů. Cílem je nalákat velké množství počátečních zákazníků i za cenu dočasné ztráty pro společnost a následně tuto ztrátu kompenzovat nebo zaznamenat vysoké zisky z prodejů doplňků nebo servisu.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us