15
January
2018

Real Estate Investment Trust /

Realitní investiční fond

Business Term of the Day

Definition

A real estate investment trust (REIT) is a company which collects income from real estate it owns, operates or finances.

Example sentence

When the real estate bubble burst, I lost most of my investments in real estate investment trusts.

Comment

REITs are somewhat similar to mutual funds in that they collect money from investors and then pay most of their profits back to shareholders. In the United States and United Kingdom, REITs are required to distribute at least 90% of their annual income to their investors. Unlike mutual funds, REITs invest the vast majority of their cash into commercial real estate. Any individual REIT is typically oriented toward a specific type of real estate, such as office buildings, hospitals or commercial forests. REITs then create value for their investors from income generated by renting or selling the real estate. Some REITs may finance mortgages or invest in mortgage-backed securities.

Definice

Realitní investiční fond je společnost, která pobírá příjem z nemovitostí, které vlastní, provozuje nebo financuje.

Příklad použití ve větě

Když praskla nemovitostní bublina, přišel jsem o většinu svých investic do realitních investičních fondů.

Poznámka

Realitní investiční fondy jsou částečně podobné podílovým fondům v tom, že sbírají peníze od investorů a následně vyplácí většinu svého zisku zpět akcionářům. Ve Spojených státech a ve Spojeném království jsou realitní investiční fondy povinny rozdělit alespoň 90% svých ročních výnosů svým investorům. Oproti podílovým fondům ale realitní investiční fondy investují velkou většinu své hotovosti do komerčních nemovitostí. Každý jednotlivý realitní investiční fond se typicky zaměřuje na určitý typ nemovitostí, například kancelářské budovy, nemocnice, nebo komerční lesy. Realitní investiční fondy následně vytvářejí hodnotu pro akcionáře z výnosů vytvořených pronájmem nebo prodejem těchto nemovitostí. Některé realitní investiční fondy také mohou financovat hypotéky nebo investovat do hypotečních zástavních listů.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us