9
March
2020

Real property /

Nemovitost

Business Term of the Day

Definition

Real property is land and all immovable objects and rights attached to said land.

Example sentence

It is important for real estate professionals to remember that the regulations governing the buying and selling of real property can differ among various locations, even between two neighboring cities.

Comment

Within the British Commonwealth, the absolute owner of land is the Crown and so people own estates (interests) in the land rather than the land itself. In most other countries, ownership of land is subject only to such regulations as taxes and eminent domain. US English generally uses the term real estate to refer to real property, although distinctions are sometimes maintained within strict legal usage, where real estate may refer to the process of buying and selling the real property and may not include intangible attached rights. All or most of a country’s real property, including land and all rights to said land, is registered in the given jurisdiction’s land register. The word “real” derives from the Latin res, meaning thing.

Definice

Nemovitosti jsou pozemky a všechny nehybné předměty a práva spojené s těmito pozemky.

Příklad použití ve větě

Pro odborníky na nemovitosti je důležité, aby si pamatovali, že právní předpisy, jimiž se řídí nákup a prodej nemovitostí, se mohou v různých místech lišit, a to i mezi dvěma sousedními městy.

Poznámka

V zemích britského Commonwealthu je absolutním vlastníkem půdy britská koruna, takže lidé vlastní věcná práva k půdě (podíly) a ne půdu samotnou. Ve většině ostatních zemí vlastnictví půdy podléhá pouze právním předpisům, například daním a vyvlastnění. Americká angličtina obvykle používá termín real estate pro označení nemovitostí, ale někdy se v úzkém právním užití rozlišuje, že „real estate“ může označovat proces nákupu a prodeje nemovitostí a neoznačuje nehmotná přidružená práva. Všechny nemovitosti v dané zemi (nebo jejich většina), včetně půdy a všech práv k této půdě, jsou zapsány v katastru nemovitostí dané jurisdikce. Slovo „realitní“ se odvozuje od latinského slova res, které znamená věc.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us