8
October
2020

Real-time marketing /

Marketing v reálném čase

Business Term of the Day

Definition

Real-time marketing is the activity of providing up-to-the-minute content based on current trends or events.

Example sentence

ACME’s adoption of real-time marketing helped it appear relevant and fresh, thus leading to a huge number of new social followers and brand advocates.

Comment

Behind the approach to real-time marketing is the idea to keep customers constantly engaged with a company, its brand, the products it sells, and/or the services it provides. The concept employs aspects of “on-the-fly” market research and inbound marketing. The proliferation of social media gives businesses and customers the opportunity to react to headline news, trends, and events as they happen. When widely used products demonstrate unexpected and notable problems, for instance, a competing company might take advantage of this by tailoring a real-time campaign to their shared audience to illustrate how its own superior product will not let customers down.

Definice

Marketing v reálném čase spočívá v poskytování obsahu, který je aktuální v řádu minut na základě nynějších trendů nebo událostí.

Příklad použití ve větě

Přijetí marketingu v reálném čase společnosti ACME pomohlo vytvořit relevantní a svěží dojem, a tudíž vedlo k zisku velkého množství sledujících na sociálních sítích a zastánců značky.

Poznámka

Za přístupem k marketingu v reálném čase stojí idea udržet zákazníky v neustálé interakci se společností, její značkou, výrobky, které prodává, a/nebo službami, které poskytuje. Tento koncept využívá aspekty průzkumu trhu a inbound marketingu „za běhu“. Rozšíření sociálních médií dává podnikům a zákazníkům příležitost reagovat na hlavní zprávy, trendy a události zároveň s tím, kdy k nim dochází. Když se například u široce užívaného výrobku vyskytnou nečekané a podstatné problémy, může toho konkurenční společnost využít tím, že vytvoří na míru kampaň v reálném čase pro publikum společné oběma konkurentům, aby demonstrovala, jak její vlastní lepší výrobek zákazníky nezklame.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us