14
May
2021

Reasonable assurance /

Přiměřená jistota

Business Term of the Day

Definition

Reasonable assurance is audit terminology meaning there is a high degree of certainty that financial statements are free from material misstatements.

Example sentence

Reasonable assurance does not mean absolute assurance, because auditing (as any other human activity) has its limits, and also auditors (as any other humans) can make mistakes.

Comment

Financial audits are usually carried out in compliance with International Standards on Auditing which instruct that an auditor should obtain a high (though not absolute) level of assurance that audited financial statements are free from material misstatements, be they due to fraud or error. If an auditor follows proper auditing procedures and gathers sufficient audit evidence, then he or she should be able to express an opinion that can be trusted and the risk of expressing an inappropriate audit opinion (that is, saying that financial statements are free from material misstatements when in fact they are not) should be very low.

Definice

Přiměřená jistota je termín z auditu, který znamená vysokou míru jistoty, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. 

Příklad použití ve větě

Přiměřená jistota neznamená absolutní jistotu, protože (stejně jako jakákoliv jiná lidská aktivita) i audit má své limity a také auditoři (stejně jako ostatní lidé) mohou dělat chyby.

Poznámka

Finanční audity jsou obvykle prováděny v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy, které říkají, že auditor má mít velmi vysokou (ačkoliv ne absolutní) míru jistoty, že auditovaná účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti, ať už z důvodu podvodu nebo chyby. Pokud auditor/ka používá při auditu správné postupy a shromáždí dostatek důkazů, měl(a) by být schopen vyjádřit výrok, kterému lze důvěřovat. Riziko, že vyjádří nesprávný výrok (tzn., že řekne, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti a přitom je obsahuje), by pak mělo být velmi nízké.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us