21
February
2019

Reasonable person /

Rozumný člověk

Business Term of the Day

Definition

A reasonable person is a legal fiction used as a relative standard when considering what a person with an average degree of skill, care, and judgment would do.

Example sentence

Even though the judge conceded that Voltic’s terms and conditions do state that the user is responsible for any battery faults, she pointed out that a reasonable person cannot be expected to actually read the entire 400-page document.

Comment

This concept is used to determine culpability in various legal circumstances, such as malpractice. There is no single, universal standard, though, because the “reasonableness” of the reasonable person can vary case by case depending upon the given situation and the position of people involved. Professionals are held to a higher standard than are common people.

Definice

Rozumný člověk je legální fikce, která se používá jako relativní standard při zvažování toho, co by udělala osoba s průměrnými dovednostmi, péčí a úsudkem.

Příklad použití ve větě

Přestože soudkyně přiznala, že podmínky společnosti Voltic stanoví, že uživatel je odpovědný za jakékoli selhání baterie, poukázala na to, že od rozumného člověka nelze očekávat, že by skutečně přečetl celý 400stránkový dokument.

Poznámka

Tento koncept se používá pro stanovení odpovědnosti v různých právních okolnostech, jako je nesprávný postup. Neexistuje však jediný univerzální standard, protože „rozumnost“ rozumného člověka se může lišit případ od případu podle dané situace a pozice dotčených osob. Profesionálové podléhají přísnějším standardům než běžní lidé.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us