13
May
2021

Rebating /

Rabat

Business Term of the Day

Definition

Rebating is the practice of returning a portion of money paid.

Example sentence

Johnson has proposed setting a high tax on carbon to discourage its use and then rebating the funds to consumers on the basis of need so as to blunt the impact on spending.

Comment

The most common form of rebates for products are mail-in rebates, which require customers to mail proof that they purchased an item after which they will receive a certain amount of money in return. These also can be applied immediately upon purchase, in which case they are known as instant rebates. Tax rebates (also known as tax refunds) are another common form of rebate whereby the government returns money to taxpayers when the amount they owe at the end of the fiscal year is less than what they paid in withholding taxes throughout the year. Another commonly discussed rebate is the UK rebate that the British government negotiated with the EU to return part of the UK’s contribution to the EU budget. Rebating may also refer to the practice (illegal in some places) of insurance brokers sharing part of their commissions with clients to induce them to purchase a specific product.

Definice

Rabat je praxe vracení části zaplacených peněz.

Příklad použití ve větě

Johnson navrhnul nastavení vysoké uhlíkové daně, která by odrazovala od jeho využívání, a následně rabatovat prostředky zákazníkům dle potřeby, aby se otupil dopad na výdaje.

Poznámka

Nejčastější formou rabatů za produkty jsou zpětné rabaty, které požadují, aby zákazníci zaslali poštou důkaz, že si zakoupili danou položku, a poté získají zpět určitou peněžní částku. Také je možné je aplikovat ihned po koupi, a v takovém případě jsou známé jako okamžité rabaty. Daňové rabaty (také známé jako vrácení daně) jsou další běžnou formou rabatu, kdy stát vrací peníze daňovým poplatníkům, pokud částka, kterou dluží na konci daňového období je menší, než kolik zaplatili na srážkových daních v průběhu roku. Dalším často diskutovaným rabatem je britský rabat, který britská vláda vyjednala s EU pro navrácení části příspěvků Spojeného království do rozpočtu EU. Rabaty mohou také označovat praxi (někde ilegální), kdy pojišťovací makléři sdílejí část své provize se svými klienty, aby je nalákali na koupi určitého produktu. V češtině se slovo rabat někdy zaměňuje se slovem marže.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us