16
January
2018

Recurring item /

Opakující se položka

Business Term of the Day

Definition

A recurring item is an item in a company’s income statement that occurs regularly.

Example sentence

GoldBank was slapped on the wrist by regulators for not reporting severance pay as a recurring item even though they have been laying people off for five years in a row.

Comment

Recurring items relate to a company’s everyday operations or to events which recur monthly or annually. The most common examples are operating expenses and operating revenues. In contrast, nonrecurring items are exceptional, one-off expenses or revenues which a company does not expect to occur regularly.

Definice

Opakující se položka je položka ve výsledovce společnosti, která se vyskytuje pravidelně.

Příklad použití ve větě

Regulační orgány plácly společnost GoldBank přes prsty za to, že nevykázala odstupné jako opakující se položku, ačkoli propouštěla zaměstnance už pět let po sobě.

Poznámka

Opakující se položky obvykle souvisejí s každodenním provozem společnosti nebo s událostmi, které se opakují měsíčně nebo každoročně. Nejčastějšími příklady jsou provozní výdaje a provozní výnosy. Oproti tomu, neopakující se položky jsou výjimečné, jednorázové výdaje nebo výnosy, jejichž pravidelný výskyt společnost nepředpokládá.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us