25
March
2019

Recycled content /

Obsah recyklovaného materiálu

Business Term of the Day

Definition

Recycled content is a measure of the amount of recycled material incorporated into a product.

Example sentence

Another point contributing to the decision to modernize SleepWell’s production line was that it would facilitate increasing the recycled content in the company’s mattresses.

Comment

A product’s recycled content indicates how much of the materials required for its production originates from waste streams. Recycled content can be further distinguished into pre-consumer recycled content, which originates from waste from industrial production processes, and post-consumer recycled content, which comes from discarded products. Many producers advertise the recycled content of their products. To discourage companies from deceptive greenwashing, there are certifications maintained by independent organizations specifying how exactly recycled content may be measured and advertised.

Definice

Obsah recyklovaného materiálu je míra množství recyklovaného materiálu obsaženého v produktu.

Příklad použití ve větě

Dalším bodem, který přispěl k rozhodnutí modernizovat výrobní linku společnosti SleepWell, byla skutečnost, že by usnadnila zvýšení obsahu recyklovaného materiálu v matracích této společnosti.

Poznámka

Obsah recyklovaného materiálu daného produktu udává, kolik materiálu potřebného na jeho výrobu pochází z odpadních proudů. Obsah recyklovaného materiálu lze dále rozdělit na obsah před-spotřebitelského recyklovaného materiálu, který pochází z průmyslových výrobních procesů, a obsah spotřebitelského recyklovaného materiálu, který pochází z vyřazených produktů. Aby společnosti neprovozovaly klamavé „natírání na zeleno“, existují certifikace udržované nezávislými organizacemi, které specifikují, jak přesně má být obsah recyklovaného materiálů měřen a propagován.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us