5
June
2019

Red flag /

Červený praporek

Business Term of the Day

Definition

“Red flag” is an idiom for a serious warning sign. Typically, the term is applied to signs frequently encountered and that informed and attentive people know to watch out for.

Example sentence

Even though the candidate looked great on paper, the way he talked about his former employer raised a huge red flag.

Comment

Literal red flags have been used throughout history for warning purposes in the military, transportation, and other areas. The idiomatic meaning is used in business, investing, medicine, law, and various other fields, as well as in common parlance. The term may be used, for example, with reference to possible warning signs that might commonly be encountered in reviewing a contract, a set of financial statements, or a credit report.

Definice

„Červený praporek“ je idiom pro vážný varovný signál. Tento termín se typicky používá pro signály, které se vyskytují často, a o kterých informovaní a pozorní lidé vědí, že je mají sledovat.

Příklad použití ve větě

Ačkoli kandidát vypadal dobře na papíře, způsob, jakým mluvil o svém bývalém zaměstnavateli, byl velkým červeným praporkem.

Poznámka

Skutečné červené praporky a vlajky se v historii používaly jako varování ve vojenství, přepravě i dalších oblastech. Idiomatický význam se používá v businessu, investování, medicíně, právu a dalších oblastech, ale i v běžné řeči. Tento termín lze použít například pro možné varovné signály, se kterými se lze často setkat při revidování smlouvy, účetní závěrky nebo kreditní zprávy.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us